سیمای آفرینش
جذب اسپانسر برای تولید انیمیشن کوروش بزرگ
۱۳٩٠/۱۱/٢٧
تولید انیمیشن کوروش بزرگ ... نظرات() 

درود بر ایرانیان

دوستان نیازمند اسپانسر برای تولید انیمیشن سه بعدی کوروش بزرگ (ذوالقرنین-قرآن سوره کهف) هستیم

جهت اطلاعات بیشتر به نشانی زیر بروید.

با سپاس

http://aminsf.gigfa.com/article-topic0-page2.html